ติดต่อเรา

Get In Touch


Contact Info

เบอร์ติดต่อ: 02-219-2306-8, 02-612-0028
โทรสาร: 02-612-0029

บริษัท กรีน แอสเซ็ท จำกัด
128/219 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 20
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมลล์ : em@greenasset.co.th